Beszámoló- 2010. szeptemberéből


 Nyári beszámoló (letöltés)

 

 

Kedves Barátunk és Adományozónk!

     

A 2009-es évi közhasznúsági beszámolónkat mellékeltük szíves tanulmányozásra. Szeretnénk azonban a 2010-es év első felében, sokszor társszervezetek segítségével és segítésére, végzett munkánkról röviden beszámolni. Az eseményekről tömören:

 

      A Sárvásári (Kalotaszeg) Általános Iskolának és rászoruló diákjainak 210.000 forintot juttattunk el. Az adományt a helyi lelkészhez személyesen adták át az Alapítvány önkéntesei az idei Húsvét táján. A Batiz Ágnes emlékére gyűjtött összeget a továbbiakban is nemzeti ünnepek megszervezésére, gyerekek nyári táboroztatására valamint a téli fűtésre szánja a helyi közösség, és kérjük, hogy e fontos célt továbbra is támogassák!

 

    A magyarvistai Művelődési Ház (Kalotaszeg) avató ünnepségét, Istentisztelettel és falunappal egybekötve, 2010. július 25-én tartották meg, és Alapítványuk ekkor adta át a 2009-2010-es gyűjtését, közel 360.000 forintot. A rendezvényről a honlapunkon számolunk be. 

 

     

   

       Jókay Lajos emlékére idén júniusban ismét 200.000 Ft támogatást nyújtottunk a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában tanuló tehetséges, és rászoruló diákoknak a tandíjuk, és kollégiumi ellátásuk fedezésére. Az adomány eljuttatásánál és a támogatandó diákok kiválasztásánál az iskola alapítványa és tanári kara segédkezik.

  

  

     A Keresztény Értékmegőrző Egyesület (KÉRME) karácsonyi adománygyűjtésén összegyűlt pénzt az Alapítvány juttatta el a Bethesda Gyermekkórház Égéscentrumához (Budapest) tartozó tornaterem kialakítása céljából 20.000 Ft értékben. Ebben a Kórház Alapítványa volt segítségünkre.

 

 

    A Keresztény Értékmegőrző Egyesület karácsonyi adománygyűjtésén összegyűlt pénz a Jókay Alapítvány juttatta el a Mátraverebély-Szentkút kegyoltár (Nógrád megye) restaurálására 95.000 Ft értékben. Ebben az egyik helyi plébános volt segítségünkre 

 •    A 2010. június 19-e óta Magyar Örökség Díjjal” rendelkező egykori bajorországi Burg Kastl Magyar Gimnázium öregdiákjai támogatást gyűjtöttek a kárpátaljai (Munkács) Szent István Líceum számára, a magyarországi gyűjtésből származó összegeket a Jókay Alapítvány közvetítette a nevezett intézménynek. Az adományt személyesen vették át Budapesten.

     2010. júniusában, a Keresztény Értékmegőrző Egyesülettel karöltve az árvízkárosultak megsegítésére közel 400.000 Ft adományt gyűjtöttünk össze, melyből élelmiszer segélycsomagokat juttattak el Edelényre és Rakacaszendre (Borsod-Abaúj-Zemplén megye). A csomagokat a Keresztény Értékmegőrző Egyesület önkéntesei vitték el a rászorultakhoz.    

       

       A  megvalósuló segélyezést és fejlesztéseket a helyiek és toborzott önkéntesek munkájukkal kiegészítették, így megsokszorozták a befektetett összegeket. Az eredményekhez közel száz adományozó járult hozzá. A pénzadományokat a Jókay Alapítványnak, a Keresztény Értékmegérző Egyesületnek, a Burg Kastl egykori diákjainak és a támogatott intézmények, települések önkénteseinek munkájával sokszoroztuk meg.

      

  Jelenleg a következő támogatási célokra gyűjtünk:
  •  --A sárvásári (Kalotaszeg) általános iskolába és a református gyülekezetbe járó gyermekek foglalkozásaira, a művelődési házuk felszerelésére;
  • --A Pápai Református Kollégium diákjainak ösztöndíjaira;
  • --A magyarvistai Kalotavár befejezésére, továbbfejlesztésére;
  • --A kárpátaljai és erdélyi szórványvidékeknek adományozott segélyek szállítási költségeire;
  • --A hajdani bajorországi burg kastli Magyar Gimnázium öregdiák szervezetével karöltve, egy új gyűjtést indítunk egy határon túli magyar iskola megsegítésére (részleteket lásd www.kastlalumni.eu).

    

        Adományát a Jókay Család Alapítványa Kuratóriumának és támogatottainak nevében is köszönjük! Kérjük, juttassák el adománykérésünket azon ismerőseiknek, akik céljainkat fontosnak tarthatják!

   

  Tisztelettel és köszönettel:

   

   

  Jókay Károly

  Alapító

Budapest, 2010. szeptember  5.Webfejlesztés: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight