Üdvözlet!

Jókay Jutka, Kinga és Károly

Isten hozta mihozzánk!                 

 


A Jókay Család Alapítványát 2003-ban az ásvai Jókay család Magyarországon élő tagjai hozták létre.

J
ókai Mór bátyjától, Jókay Károlytól (1814-1902) származó család nagy része 1945-ben Nyugatra menekült. Néhai Jókay Lajos (1924-1993) emlékére még Amerikában létrehoztak ott született gyermekei; Károly, Kinga és Judit egy alapítványt a Pápai Református Gimnázium Kollégiuma támogatása céljából. Jókay Károly Jolán nevű, (1849-1922) lányától származó, Hegedüs és Zsindely család sarjait Zsindely Zsolt képviseli a   kuratóriumban.

         

"Örökös" célokra gyűjtünk:

  • A sárvásári (Kalotaszeg) általános iskolába és a református gyülekezetbe járó gyermekek foglalkozásaira, a művelődési házuk felszerelésére;
  • A Pápai Református Kollégium diákjainak ösztöndíjaira;
  • A kárpátaljai és erdélyi szórványvidékeknek adományozott segélyek szállítási költségeire;
  • A hajdani bajorországi burg kastli Magyar Gimnázium öregdiák szervezetével karöltve, egy új gyűjtést indítunk egy határon túli magyar iskola megsegítésére;
  • Magyarvista (Kalotaszeg) kultúrházépítés
  • A técsői magyar líceum tanulói ösztöndíjaira.

 Információs brosura letőltése innen!

   

A Jókay Család Alapítványa levelezési címe: 
1221 Budapest 
Gerinc utca 83.

Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

Bankszámlaszám: 10918001-00000015-74190009

Adószám: (az 1 %-os felajánlásokhoz) 18249781-2-43
Fővárosi Bíróság végzés sorszáma: 9057, 2003. december 3.
Fővárosi Bíróság Közhasznú minősítés végzése sorszáma: 9.PK. 61.044/2003/10, 2006. január 17.Webfejlesztés: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight