Jókai körök - A könyv előszava


Kedves Olvasó!

A pápai Jókai körMinden település, község és város polgárai számára öröm, ha ott nagy múlttal rendelkező civil szervezet tevékenykedik. Mi is büszkék vagyunk arra, hogy Pápán a Jókai Kör ebben az évben 110 éves lett. Ez a könyv az egyesület munkájának tükörképe, hitelesíti a kör tevékenységét. Számot ad a nagy múltú közösség munkásságáról, eredményeiről, de kudarcairól is.
A történeti részt olvasva megállapítható, hogy az utolsó húsz év pezsgő életről tanúskodik. Új vonás volt azoknak az utazásoknak a sora, amelyeket kulturális őrjáratoknak neveztek el. Ezek célja nem egyszerű kirándulás, hanem az ország történelmi, irodalmi, földrajzi, néprajzi értékeinek megismerése, a nemzettudat erősítése volt. Nagyszerű dolog, hogy a Jókai Kör élő, eleven kapcsolatot tart az író Károly nevű testvére két gyermekének, Jókay Móricnak és Jókay Jolánnak a leszármazottaival.
Csak helyeselni lehet, hogy a Jókai-Kör tisztségviselőinek, tagjainak a névsorát is közli a könyv, ugyanis sokat elárul az egyesületről, hogy az ott folyó munka kiket vonzott tagjai sorába. Az utolsó húsz év komoly értéke annak a nívós honismereti munkának a folytatása, amelyet a régi Jókai Kör kezdett el. Ezt bizonyítják kiadványaik, melyek mindegyike a nemes patriotizmus kialakítását szolgálta. Ide sorolható egy-egy emléktábla, emlékoszlop, emlékkereszt állítása, fa ültetése is.
Figyelemre méltó az a tény is, hogy a Pápán szervezetten működő honismereti közösségek tagjainak többsége a Jókai Körből érkezik. Dicséretes, hogy a kör sok esetben segítségére siet támogatásra szoruló közösségeknek. Így megalakulása óta pártfogója a veterán ejtőernyősök pápai csoportjának.
A kötet végén található névsorból megállapítható, hogy a tagok többsége nyugdíjas. Nyilvánvaló, hogy e tekintélyes közösség további működése szempontjából fontos az utánpótlás, a fiatalok bevonása a kör munkájába.
Ez a könyv széles körben elterjesztve minden bizonnyal alkalmas lesz arra, hogy belépésre serkentse az ifjabb generációt.

Szívből kívánom, hogy ez a törekvés sikerrel járjon!

Dr. Kovács Zoltán
Pápa város polgármestere

Fejezetek a könyből

A pápai Jókai-kör múltja 1893-1929-ig (PDF, 101 Kb.)

A Jókai-kör másodvirágzása, hanyatlása és megszűnése 1930-1944 (PDF, 526 Kb.)

Az újjászületés kora (PDF, 2,02 Mb.)

A Jókai-kör ünnepi esztendeje (PDF, 1,5 Mb.)

Program előzetes: 2016. február 11-én, este 7 órai kezdettel, a Jancsó Alapítvánnyal ( www.jancsoalapitvany.hu ) közösen rendezünk alapítványi estet a Budapest V. kerületben, Zrínyi utcában található BM Duna Palotában!


Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight