Kora-nyári levél, 2014. június

A bikafalvi templom (2006), Udvarhelyszék.

 

Nyári levél, 2014. június  (letölthető)

 

 

Tisztelt Barátunk és Támogatónk!

 

Most kora nyáron szeretnénk beszámolni az 2013-as évről, valamint a 2014-ben megvalósult és tervezett tevékenységeinkről. 2013-ban 4.256.000 forint értékben érkezett adomány, kamat és 1%-os felajánlás. Ebből az összegből 4.184.000 forinttal támogattuk a főbb céljainkat és sikerült a működési költségeket fedezni, sőt még egy komoly tartalékot is képezni. Ezért igen hálásak vagyunk minden adományért.

 

A SZJA 1%-ának felajánlásaiból a 2012-es adóév eredménye 194.000 forint, melyet a három fő célra (Sárvásár, Magyarvista, Pápai Református Kollégium) valamint működési költségre irányítottunk át egyenlő arányban.

 

A 2013-as közhasznú jelentésünket innen töltheti le

 

 

Az idei esztendő első felében már három fontos célt támogattunk.

 

 

 

 

  • A sárvásári (Kalotaszeg) gyülekezet számára ismét sikerült számos adakozó bizalmát elnyerni, s Pünkösd előtt 150.000 forint jutott el hozzájuk.

 

  • Idén a magyarvistaiakat úgy segítettük, hogy a Kolozsvári Református Kollégiumba járó falusi gyerekek utazási, étkezési költségeihez 100.000 forinttal járultunk hozzá.

 

 

 

2014-ben a következő célokra gyűjtünk:

 

* A sárvásári (Kalotaszeg) általános iskolába és a református gyülekezetbe járó gyermekek foglalkozásaira, a művelődési házuk felszerelésére;

 

* A Pápai Református Kollégium diákjainak ösztöndíjaira;

 

* A kárpátaljai és erdélyi szórványvidékeknek adományozott segélyek szállítási költségeire;

 

* A hajdani bajorországi Burg Kastl Magyar Gimnázium öregdiák szervezetével karöltve, egy új gyűjtést indítunk egy határon túli magyar iskola megsegítésére (a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium);

 

* Magyarvista (Kalotaszeg) fiataljainak ösztöndíjaira (Kolozsvári Református Kollégium tanulói ebéd és utazási költségeire).

 

 

 

A megvalósuló segélyezést és fejlesztéseket a helyiek és toborzott önkéntesek munkájukkal kiegészítették, így megsokszorozták a befektetett összegeket. Az eredményekhez közel száz adományozó járult hozzá.

 

Jókay Kinga, Bereczky Zoltán, Osváth László és Zsindely Zsolt kurátorok nevében is kívánok Önnek és családjának jó egészséget a nyárra és 2014-ben!

 

 

Tisztelettel és köszönettel:

 

 Jókay Károly

alapító

 

Budapest, 2014. június 30.


Program előzetes: 2016. február 11-én, este 7 órai kezdettel, a Jancsó Alapítvánnyal ( www.jancsoalapitvany.hu ) közösen rendezünk alapítványi estet a Budapest V. kerületben, Zrínyi utcában található BM Duna Palotában!


Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight