2015. februári beszámoló levél

Pápán a Pósa Lajos emlékkiállítás megnyitóján, 2014. november

1%-os kérelem és rövid beszámoló (levél letöltése)

 

 

Kedves Barátunk és Adományozónk!

 

      Adójának 1%-ával idén is tud segíteni a rászorulókon. Amennyiben érdemesnek tart bennünket, hogy ezt a felajánlást mi közvetítsük, kérjük, adóbevallásában jelölje meg Alapítványunkat! Ha nem tartozik a személyi jövedelemadót fizetők körébe, akkor arra kérjük, adja tovább levelünket, továbbítsa kérésünket!

 

Az 1%-os felajánláshoz szükséges adószámunk: 18249781-2-43.

 

 

     Felhívjuk figyelmüket, hogy 1%-os adományaikról idén az adóbevallási űrlapon és az elektronikus bevalláson is rendelkezhetnek! Ha bármi okból mégsem ezt választanák, lehetőség van külön borítékban az adóhatóságnak elküldött EGYSZA adatlapon is megtenni a nyilatkozatot (lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban).   A feladás határideje: május 20.

 

 

2014-es eredmények röviden:

 

     2014-ben Alapítványunk 1.080.000 forint értékben nyújtott támogatást a hagyományos kedvezményezettjeinknek. A 2014-15-ös tanévben három diákot segítettünk ismét a Pápai Református Kollégiumban, 330.000 forintot utaltunk át az iskolának. A sárvásári (Kalotaszeg) gyülekezet számára ismét sikerült számos adakozó bizalmát elnyerni, s Pünkösd előtt 150.000 forint jutott el hozzájuk. Idén a magyarvistaiakat úgy segítettük, hogy a Kolozsvári Református Kollégiumba járó falusi gyerekek utazási, étkezési költségeihez 100.000 forinttal járultunk hozzá. Ezen túl pedig 220.000 forint értékben támogattunk Erdélybe és Kárpátaljára segélyszállítmányokat. Nagy örömünkre szolgált 2014. novemberében 100.000 forinttal támogatni a Pósa Lajos emlékkiállítás pápai bemutatóját, valamint szintén novemberben egy adakozónknak köszönhetően 100.000 forintot adtunk 4 kiváló pápai kollégistának jutalomként. A Tárczy Lajos alapítvány nálunk kezelt hagyatéka kamatjából még Karácsony előtt 50.000 forint jutott el a técsői református líceum tanulóinak Kárpátalján.

 

 

2014-ben 962.000 forint adomány érkezett kizárólag magánszemélyektől, az 1%-os felajánlás 151.000 forintot tett ki, s a befektetett alaptőkénk kamatja közel 179.000 forint volt. Összesen majdnem 1,3 millió forint volt a bevételünk, melynek nagy részét a fenti célokra áldoztuk, illetve idén egy tartalékot képeztünk ami további adományozást tesz lehetővé.  

 

 

2015-ben a következő célokra gyűjtünk: •

 

  •  A sárvásári (Kalotaszeg) általános iskolába és a református gyülekezetbe járó gyermekek foglalkozásaira, a művelődési házuk felszerelésére; •
  •  A Pápai Református Kollégium diákjainak ösztöndíjaira; •
  • A kárpátaljai és erdélyi szórványvidékeknek adományozott segélyek szállítási költségeire; •
  • A hajdani bajorországi Burg Kastl Magyar Gimnázium öregdiák szervezetével karöltve, egy új gyűjtést indítunk egy határon túli magyar iskola megsegítésére (a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium); •
  •  Magyarvista (Kalotaszeg) fiataljainak ösztöndíjaira (Kolozsvári Református Kollégium tanulói ebéd és utazási költségeire).

 

 

Jókay Kinga, Bereczky Zoltán, Osváth László és Zsindely Zsolt kurátorok nevében is kívánok Önnek és családjának jó egészséget 2015-ben!

 

 

Tisztelettel és köszönettel:

 

 

Jókay Károly, alapító

 

Budapest, 2015. február 10.


Program előzetes: 2016. február 11-én, este 7 órai kezdettel, a Jancsó Alapítvánnyal ( www.jancsoalapitvany.hu ) közösen rendezünk alapítványi estet a Budapest V. kerületben, Zrínyi utcában található BM Duna Palotában!


Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight